Lliurament VII Premis Catalunya Empresa Flexible – Conciliació del Treball i la Vida Personal

En el Dia Internacional de la Dona, Temps de Dones va ser convidada per la Delegació del Govern a Catalunya, a la VII edició dels Premis Catalunya Empresa Flexible.

El principal objectiu de les tres empreses guardonades ha estat crear polítiques internes per flexibilitzar la jornada laboral, adaptant els horaris de treball. A causa d’aquests canvis han obtenint beneficis, reflectits en l’actitud dels empleats, la qualitat del treball i la satisfacció dels clients.

L’empresa Dallant, va exposar un cas pràctic: la borsa d’hores. La idea es basa en un horari flexible anual, adaptat al cicle de producció de l’empresa, que permet flexibilitat horària i no suposa cap cost extra. No es controlen horaris, es remunera per objectius, i augmenta la competitivitat. Aquestes mesures han reduït considerablement la massa salarial, generant 30 nous llocs de treball.

Mobles Casamitjana va exposar les polítiques de conciliació que han aplicat a les seves botigues de Catalunya: han reduït l’horari de les botigues, tancant els dissabtes, i hora i mitja al migdia. Com a resultat han aconseguit retenir el talent, un alt grau de satisfacció del personal i la interiorització del sentiment de pertinença a l’empresa.

El president de IN2 va plantejar que la flexibilitat no és un dret sinó el resultat d’una gestió ben planificada. Aquesta empresa aposta pel teletreball, basat en una òptima comunicació i un bon coneixement de la metodologia de treball, així com en l’assumpció d’objectius personalitzats pels empleats.

Per la seva banda, la Delegada del Govern va assegurar, en la seva intervenció, que és també responsabilitat de les administracions públiques vetllar pel compliment de les mesures que garanteixen la conciliació del treball i la vida personal.

Finalment vam tenir l’oportunitat de conèixer a Virgínia Ródenas, de l’empresa Comunicació de Valor Afegit, organitzadora d’aquests premis, amb la qual vam valorar comptar amb la seva experiència per a un futur col · loqui Temps de Dones sobre aquest tema, que cada vegada preocupa i condiciona a més ciutadans: la conciliació laboral, personal i familiar.

Us mantindrem informats.

Awesome Flickr Gallery Error - Photoset not found