III Col•loqui 2013: Educació

lomceSota el títol » Análisis y Necesidad de una Nueva Ley Educativa : LOMCE «, Temps de Dones va celebrar ahir un nou col·loqui sobre un tema d’enorme transcendència pel futur dels nostres fills, així com d’indubtable actualitat, que és la nova Llei d’Educació que el Gobierno de España està tramitant al Congreso de los Diputados, la “Ley Orgánica de Mejora de la Calidad de la Educación”, o LOMCE .

El nostre ponent, el catedràtic d’institut des de 1978 i president del sindicat català de professors de secundària AMES, D. Antonio Jimeno, va analitzar amb realisme i una experiència indubtable, els resultats objectius del nostre sistema d’ensenyament: les proves PISA que els alumnes espanyols, en el seu conjunt, no han aprovat des que es realitzen, a mig milió d’alumnes a tot el món.

Aquests resultats, units a les elevades taxes de fracàs i abandonament escolar al nostre país, que dupliquen la mitjana europea, evidencien la necessitat que el Gobierno de España, que és el responsable de definir el model educatiu, actuï.

El canvi radical que el nostre ponent ens va proposar va ser, en essència, la introducció de proves externes al final de cada etapa educativa.

Aquestes proves serien la garantia que els alumnes que passen d’etapa arriben a un nivell mínim de coneixements, fomentaria la cultura de l’esforç, garantiria la imparcialitat i objectivitat en les avaluacions, i motivaria, tant a alumnes com a professors i centres.

Segons ens va explicar el nostre ponent, l’esperit de la seva proposta, així com la majoria d’aquests canvis, han estat incorporats a la nova Llei d’Educació en tràmit, LOMCE.

A la xerrada va seguir un interessant debat, durant el qual es van resoldre dubtes, es van plantejar qüestions, i els assistents van poder aportar també la seva opinió i la seva experiència.

Gràcies a tots els que vau fer possible el nostre enriquidor col·loqui, i, fonamentalment, a D.Antonio Jimeno, per la seva clara exposició i per compartir amb nosaltres la seva experiència i les seves propostes.

Com sempre, totes les conclusions més detallades d’aquest interessant col·loqui les podreu trobar dins d’un parell de dies a la nostra secció de «Novetats», a més de arxivades a «Descàrregues- Documents 2013», de la nostra pàgina web .