Constitució del Grup de Suport de Castellar

Castelalr 1

El 30 d’abril vam presentar la plataforma a Castellar del Vallès. El projecte va despertar un gran interès entre els ciutadans del municipi, que van assistir a l’acte des de posicions cíviques i polítiques molt diferents.

Com sempre hem dit, Temps de Dones ofereix un canal d’influència i comunicació amb la política per a tot aquell que estigui interessat en col·laborar, sense prejudicis ideològics o plantejaments partidistes, per això creiem que és molt positiu el que siguem capaços d’establir sinergies, i de arribar a tot tipus de persones que s’acostin a conèixer-nos i que, al marge de sigles, ens ajudin si comparteixen els nostres valors i la nostra manera de treballar.

Va quedar constituït també el Grup de Suport de Castellar, un nou nucli territorial de treball i mobilització més capil·lar i més proper als problemes reals de la gent d’aquest municipi.

Agraïm a la Presidenta del nou Grup, Maite Igual, i a la seva Vicepresidenta, Alicia García, l’organització de l’acte, el seu esforç de mobilització, i sobretot el seu entusiasme i les seves ganes de treballar per millorar el seu entorn social més proper, ara també des Temps de Dones.

 

Constitución del Grupo de Apoyo de Castellar

El 30 de abril presentamos la plataforma en Castellar del Vallés. El proyecto despertó un gran interés entre los ciudadanos del municipio, que asistieron al acto desde posiciones cívicas y políticas muy diferentes.

Como siempre hemos dicho, Temps de Dones ofrece un canal de influencia y comunicación con la política para todo aquel que esté interesado en colaborar, sin prejuicios ideológicos o planteamientos partidistas, por esto creemos que es muy positivo el que seamos capaces de establecer sinergias y de llegar todo tipo de personas que se acerquen a conocernos y que, al margen de siglas, nos ayuden si comparten nuestros valores y nuestra manera de trabajar.

Quedó constituido también el Grupo de Apoyo de Castellar, un nuevo núcleo territorial de trabajo y movilización más capilar y más cercano a los problemas reales de la gente de este municipio.

Agradecemos a la Presidenta del nuevo Grupo, Maite Igual, y a su Vicepresidenta, Alicia García, la organización del acto, su esfuerzo de movilización, y sobretodo su entusiasmo y sus ganas de trabajar por mejorar su entorno social más próximo, ahora también desde Temps de Dones.