«Dones d’Avui i Lideratge Polític»

Quiroga 11

 

El dimecres 14 de maig la nostra plataforma va organitzar a Sant Cugat un acte que complís amb els dos objectius de Temps de Dones: Actuar com a pont entre la societat i la política, i potenciar un model de dona per al segle XXI que rebutja les quotes i reivindica la meritocràcia com la manera d’aconseguir una societat amb veritable igualtat d’oportunitats. Per a això vam comptar amb tres convidats de luxe, tres polítics de primer ordre: Santiago Fisas, candidat català al Parlament Europeu, i les presidentes Arantza Quiroga i Alicia Sánchez-Camacho.

Als tres els vam lliurar el nostre Calendari 2014 d’Objectius Polítics, per apropar les prioritats polítiques que vosaltres mateixos ens heu assenyalat, i els tres van poder, davant més de 100 ciutadans i amics de la plataforma, explicar les seves metes, les seves motivacions i la seva visió de la actualitat política, amb especial èmfasi en els àmbits relatius a la igualtat i la dona. Vam voler dedicar el primer minut de l’acte en solidaritat amb les gairebé 300 nenes segrestades i torturades per la menyspreable banda jihadista Boko Haram, per sumar-nos amb els nostres tres convidats a la campanya per reivindicar el seu alliberament.

A Temps de Dones ens sembla rellevant que el Partit Popular hagi confiat en dues dones, Alicia i Arantza, per liderar la seva formació en dos territoris especialment difícils i crispats: Catalunya i el País Basc. Constatem que el Popular és el partit que confia en les dones, que no busca «joves amb glamur», sinó persones valuoses que aportin preparació, capacitat, treball i honestedat, i així, tant a Catalunya com al País Basc, han estat dues dones les triades pel seu talent i pel seu coratge, sense quotes, per liderar l’única ofensiva eficaç i determinant contra el separatisme i el pensament únic i excloent que volen imposar els nacionalismes català i basc.

Gràcies Alícia, gràcies Arantza, gràcies Santi, per aportar idees a la nostra plataforma i per treballar per garantir la nostra democràcia i la nostra llibertat. I gràcies a tots vosaltres, com sempre, per recolzar-nos i animar-nos a seguir treballant.

“Mujeres de Hoy y Liderazgo Político”

El miércoles 14 de mayo nuestra plataforma organizó en Sant Cugat un acto que cumpliera con los dos objetivos de Temps de Dones: Actuar como puente entre la sociedad y la política, y potenciar un modelo de mujer para el siglo XXI que rechaza las cuotas y reivindica la meritocracia como la manera de conseguir una sociedad con verdadera igualdad de oportunidades. Para ello contamos con tres invitados de lujo, tres políticos de primer orden: Santiago Fisas, candidato catalán al Parlamento Europeo, y las Presidentas Arantza Quiroga y Alicia Sánchez-Camacho.

A los tres entregamos nuestro Calendario 2014 de Objetivos Políticos, para acercarles las prioridades políticas que vosotros mismos nos habéis señalado, y los tres pudieron, ante más de 100 ciudadanos y amigos de la plataforma, explicar sus metas, sus motivaciones y su visión de la actualidad política, con especial énfasis en los ámbitos relativos a la igualdad y la mujer. Quisimos dedicar el primer minuto del acto en solidaridad con las casi 300 niñas secuestradas y torturadas por la deleznable banda yihadista Boko Haram, para sumarnos con nuestros tres invitados a la campaña para reivindicar su liberación.

En Temps de Dones nos parece relevante que el Partido Popular haya confiado en dos mujeres, Alicia y Arantza, para liderar su formación en dos territorios especialmente difíciles y crispados: Cataluña y el Pais Vasco. Constatamos que el Popular es el partido que confía en las mujeres, que no busca “jóvenes con glamour”, sino personas valiosas que aporten preparación, capacidad, trabajo y honestidad, y así, tanto en Cataluña como en el Pais Vasco, han sido dos mujeres las elegidas por su talento y por su coraje, sin cuotas, para liderar la única ofensiva eficaz y determinante contra el separatismo y el pensamiento único y excluyente que quieren imponer los nacionalismos catalán y vasco.

Gracias Alicia, gracias Arantza, gracias Santi, por aportar ideas a nuestra plataforma y por trabajar para garantizar nuestra democracia y nuestra libertad. Y gracias a todos vosotros, como siempre, por apoyarnos y animarnos a seguir trabajando.