TEMPS DE DONES COMPAREIX EN EL PARLAMENT DE CATALUNYA

parlament

La presidenta de la Comissió de Benestar, Família i Immigració del Parlament de Catalunya va acordar el passat 19 de Març requerir la compareixença de TEMPS DE DONeS davant la Comissió d’Igualtat de les Persones per al dia d’avui.
Aquest matí hem comparegut com a experts per exposar la nostra posició, les idees i propostes en relació al Projecte de Llei d’igualtat efectiva entre dones i homes. La nostra intervenció va girar entorn al fet que el Projecte de Llei, tramitada de forma urgent, és manifestament millorable i poc eficaç.
Entre molts altres temes, hem defensat, enfront del sistema de quotes previst en el Projecte de Llei, la *MERITOCRACIA i la igualtat d’oportunitats. Creiem en les dones que valen, en la presència de les dones en llocs de responsabilitat, basada en el seu esforç i en els seus mèrits. Volem un model de dona que aconsegueix les seves metes per la seva CAPACITAT i la seva voluntat.
El compromís amb la igualtat és un compromís amb les dones i homes, perquè la igualtat no és un assumpte residual ni sectorial de les dones, és una qüestió de ciutadania i de democràcia, de FER LA SOCIETAT MES JUSTA I SOLIDÀRIA.

TEMPS DE DONES COMPARECE EN EL PARLAMENT DE CATALUNYA
La presidenta de la Comisión de Bienestar, Familia e Inmigración del Parlament de Catalunya acordó el pasado 19 de Marzo requerir la comparecencia de TEMPS DE DONES ante la Comisión de Igualdad de las Personas para el día de hoy.
Esta mañana hemos comparecido como expertos para exponer nuestra posición, las ideas y propuestas en relación al Proyecto de Ley de igualdad efectiva entre mujeres y hombres.
Nuestra intervención giró entorno a que el Proyecto de Ley, tramitada de forma urgente, es manifiestamente mejorable y poco eficaz.
Entre otros muchos temas, hemos defendido, frente al sistema de cuotas previsto en el Proyecto de Ley, la MERITOCRACIA y la igualdad de oportunidades. Creemos en las mujeres que valen, en la presencia de las mujeres en puestos de responsabilidad, basada en su esfuerzo y en sus méritos. Queremos un modelo de mujer que alcanza sus metas por su CAPACIDAD y su voluntad.
El compromiso con la igualdad es un compromiso con las mujeres y hombres, porque la igualdad no es un asunto residual ni sectorial de las mujeres, es una cuestión de ciudadanía y de democracia, de HACER LA SOCIEDAD MAS JUSTA Y SOLIDARIA.

AFG_gallery id=’151′