Presentació del Grup de Suport Sabadell

Ahir es va presentar el Grup de Suport Temps de Dones a Sabadell. La nostra Presidenta de la Plataforma va acudir al Auditori de la Biblioteca Vapor Badia, on es va presentar la plataforma i el Grup de Suport Sabadell, la presidenta del qual és Maite Igual.
Avui volem agrair a totes les integrants del Grup de Suport Sabadell per la seva gran hospitalitat i bon fer, constància i iniciatives, desitjant-los el major dels èxits.

Des de Temps de Dons estem convençudes que el nou Grup de Suport serà una eina àgil per mantenir i reforçar el contacte de Temps de Dones amb la gent del carrer i amb les qüestions que de veritat els preocupen i conèixer i estar en contacte amb les seves diferents realitats, objectius, inquietuds  amb les quals es troben.

 

Presentación del Grupo de Apoyo Sabadell

Ayer se presentó el Grupo de Apoyo Temps de Dones en Sabadell. Nuestra Presidenta  acudió al Auditorio de la Biblioteca Vapor Badia, donde se presentó la Plataforma y el Grupo de Apoyo Sabadell, la presidenta del cual es Maite Igual.
Hoy queremos agradecer a todas las integrantes del Grupo de Apoyo Sabadell por su hospitalitad y buen hacer, valentía, constancia e iniciativas, deseándoles el mayor de los éxitos.

Desde Temps de Dones estamos convencidas que el nuevo Grupo de Apoyo será una herramienta ágil y eficaz para mantener y reforzar el contacto de Temps de Dones con la gente de la calle y con las cuestiones que de verdad lles preocupan y, así,  conocer y estar en contacto con sus diferentes realidades, objetivos e inquietudes.