Lliurament del «Calendari 2014 d’Objectius Polítics» a la Direcció del Grup Parlamentari Popular

ASC Convencion 1

Com recordareu Temps de Dones va participar com associació convidada a la Convenció «Junts Sumem «, que el PPC va celebrar a finals de gener. Vam tenir un estand propi per a la plataforma, des del qual vam realitzar activitats per donar-nos a conèixer, sumar suports i col·laborar en l’objectiu de la Convenció: aportar idees i arguments que reforcessin la idea de la unitat que creiem que més ens convé. Com a productes finals d’aquest treball conjunt amb tots els que van visitar el nostre stand vam preparar un «Calendari 2014 d’Objectius Polítics», i un mosaic de fotos «Hi Cabem Tots», amb la frase guanyadora del concurs «Idees per Reforçar Espanya» (Podeu trobar aquests productes en la secció de » novetats» de la web i també en la de » documents 2014″). Vam obtenir així una sèrie d’idees i prioritats ciutadanes que ara tocava fer arribar a la política, per complir amb l’objectiu últim de la nostra plataforma Dijous passat vam dur a terme aquesta etapa de la nostra feina: Una delegació de Temps de Dones es va desplaçar al Parlament de Catalunya, on vam ser ateses per la Direcció del Grup Parlamentari Popular: per el seu portaveu, Enric Millo, i per la seva Presidenta, Alicia Sánchez-Camacho. A tots dos els vam fer entrega dels productes finals de la nostra feina amb tots vosaltres, per recordar-lis què és el que més ens importa als ciutadans, prioritats que els vam lliurar en un format fàcil i directe, per mantenir-los en contacte amb el que pensa la gent del carrer, i perquè el seu esforç polític pugui dirigir-se en la direcció que més beneficis ens aporti com a societat. Aquí teniu les fotos de l’acte.

Entrega del “Calendario 2014 de Objetivos Políticos” a la Dirección del Grupo Parlamentario Popular

Como recordaréis Temps de Dones participó como asociación invitada a la Convención “Junts Sumem”, que el PPC celebró a finales de enero. Tuvimos un stand propio para la plataforma, desde el que realizamos actividades para darnos a conocer, sumar apoyos y colaborar en el objetivo de la Convención: aportar ideas y argumentos que reforzaran la idea de la unidad que creemos que más nos conviene. Como productos finales de este trabajo conjunto con todos los que visitaron nuestro stand preparamos un “Calendario 2014 de Objetivos Políticos”, y un mosaico de fotos “Cabemos Todos”, con la frase ganadora del concurso “Ideas para Reforzar España”. (Podéis encontrar estos productos en la sección de “novedades” de la web y también en la de “documentos 2014”). Obtuvimos así una serie de ideas y prioridades ciudadanas que ahora tocaba hacer llegar a la política, para cumplir con el objetivo último de nuestra plataforma. El jueves pasado llevamos a cabo esta etapa de nuestro trabajo: Una delegación de Temps de Dones se desplazó al Parlamento de Cataluña, donde fuimos atendidas por la Dirección del Grupo Parlamentario Popular: por su Portavoz, Enric Millo, y por su Presidenta, Alicia Sánchez-Camacho. A ambos les hicimos entrega de los productos finales de nuestro trabajo con todos vosotros, para recordarles qué es lo que más nos importa a los ciudadanos, prioridades que les entregamos en un formato fácil y directo, para mantenerlos en contacto con lo que piensa la gente de la calle, y para que su esfuerzo político pueda dirigirse en la dirección que más beneficios nos aporte como sociedad. Aquí tenéis las fotos del acto.