4a Reunió de Coordinadora: Nova Presidenta per Temps de Dones

Temps de Dones és una plataforma amb voluntat d’actuar com a canal entre la societat i la política. Per això ens esforcem per mantenir el nostre esperit cívic i alhora l’accés a la política, que ens permeti oferir aquest canal bilateral d’accés i comunicació.

Com molts sabreu la nostra Presidenta, María José García Cuevas, assumeix noves responsabilitats directament vinculades amb el Partit Popular de Catalunya. Aquest canvi, que escora seva activitat més cap a la política, la va portar a plantejar a la Coordinadora la conveniència del seu relleu al capdavant de Temps de Dones, perquè la imatge i el lideratge de la plataforma puguin exercir-se amb absoluta equidistància.

Valorada aquesta proposta vam acordar efectuar el relleu de manera consensuada, perquè el que ens importa és l’èxit i la continuïtat d’aquest projecte cívic que hem construït entre tots durant aquests gairebé quatre anys.

L’elecció de la nova presidenta va recaure sobre Elena Rigat, fins ara presidenta de la nostra Comissió de Justícia, perquè confiem en ella i creiem que ens aporta el perfil de lideratge i coordinació que totes volem per Temps de Dones.

Esperem i desitgem molts èxits per Elena, que seran els nostres èxits i els de la nostra plataforma, us demanem mantenir el vostre suport i entusiasme en aquest projecte, i agraïm de cor a Maria José la seva implicació i el seu treball per aconseguir que estiguem avui aquí, amb la il·lusió i les ganes intactes, i li desitgem molta sort en la seva nova etapa, que també ens aportarà, ara com un pilar addicional en la política.

 

4ª Reunión de Coordinadora: Nueva Presidenta para Temps de Dones

Temps de Dones es una plataforma con voluntad de actuar como canal entre la sociedad y la política. Por eso nos esforzamos por mantener nuestro espíritu cívico y a la vez el acceso a la política, que nos permita ofreceros este canal bilateral de acceso y comunicación.

Como muchos sabréis nuestra Presidenta, María José García Cuevas, asume nuevas responsabilidades directamente vinculadas con el Partido Popular de Cataluña. Este cambio, que escora su actividad más hacia la política, le llevó a plantear a la Coordinadora la conveniencia de su relevo al frente de Temps de Dones, para que la imagen y el liderazgo de la plataforma pudieran ejercerse con absoluta equidistancia.

Valorada esta propuesta acordamos efectuar el relevo de manera consensuada, porque lo que nos importa es el éxito y la continuidad de este proyecto cívico que hemos construido entre todos durante estos casi cuatro años.

La elección de la nueva Presidenta recayó sobre Elena Rigat, hasta ahora Presidenta de nuestra Comisión de Justicia, porque confiamos en ella y creemos que nos aporta el perfil de liderazgo y coordinación que todas queremos para Temps de Dones.

Esperamos y deseamos muchos éxitos para Elena, que serán nuestros éxitos y los de nuestra plataforma, os pedimos mantener vuestro apoyo y entusiasmo en este proyecto, y agradecemos de corazón a Maria José su implicación y su trabajo para conseguir que estemos hoy aquí, con la ilusión y las ganas intactas, y le deseamos mucha suerte en su nueva etapa, que también nos aportará, ahora como un pilar adicional en la política.