La Constitució de tots

La Constitució de tots
Temps de Dons ha estat convidada a diversos actes en defensa de la Constitució: el dijous vam assistir a l’acte promogut per Societat Civil Catalana, el divendres vam assistir a l’acte que va ser presidit per Alicia Sánchez Camacho i en el qual vam fer un brindi per Catalunya, Espanya i la Constitució i avui hem assistit a l’acte de Noves Generacions en el qual van realitzar el tradicional repartiment d’exemplars de la carta magna als vianants.
Des de Temps de Dones fem una crida per defensar la Constitució que va ser capaç de ser instrument d’unió. Ara més que mai, hem de recuperar aquell esperit de 1978: Volem una Espanya unida, i deixar de costat els sectarismes, discòrdies i el secessionisme.
En la Constitució trobem la nostra essència com a nació i com a societat, nascuda de la nostra cultura, entesa i jutjada amb els valors de tots els espanyols.
Perquè la Constitució és la de tots i per tots els espanyols

La Constitución de todos
Temps de Dones ha sido invitada a varios actos en defensa de la Constitución: el jueves asistimos al acto promovido por Societat Civil Catalana, el viernes asistimos al acto que fue presidido por Alicia Sánchez Camacho y en el que brindamos por Catalunya, España y la Constitución y hoy hemos asistido al acto de Nuevas Generaciones en el que realizaron el tradicional reparto de ejemplares de la carta magna a los viandantes.

Desde Temps de Dones hacemos un llamamiento para defender la Constitución que fue capaz de ser instrumento de unión. Ahora más que nunca tenemos que recuperar aquel espíritu de 1978: Queremos una España unida, y dejar de lado los sectarismos, discordias y el secesionismo.

En la Constitución encontramos nuestra esencia como nación y como sociedad, nacida de nuestra cultura, entendida y juzgada con los valores de todos los españoles.

constiPorque la Constitución es la de todos y para todos los españoles